ERGEN DANIŞMANLIĞI

Psikoterapi, yetişkinlerde olduğu kadar duygusal ve davranışsal sorunlar veya güçlükler yaşayan çocuk ve ergenlerin duygu, düşünce ve davranışlarında değişim yaratmaya yönelik farklı teknikleri içerir. Psikoterapi belli bir zaman içerisinde belirtileri azaltan, yeni bir içgörü geliştirten, çocuğun veya ergenin işlevsel ve kaliteli bir yaşam sürmesine yardımcı olan bir süreçtir.  Çocuk veya ergenin tek başına, grup olarak, sadece aile veya tüm aileyle bir arada yapılan görüşmeleri kapsar.

İlk görüşmede çocuk ve ergenin şimdiki sorununa dair gelişimsel öyküsü alınır ve eğer gerekirse bir sonraki görüşmede bazı testlerin uygulanmasına karar verilebilir. Medikal durum için de psikiyatrist ile işbirliği içinde çalışılır.

İlk görüşmede hedef, çocuk ve ergenin kendini güvende ve rahat hissetmesi, terapistine güvenmesinin zemininin oluşturulması ve anlaşıldığının hissedilmesidir. Bu ilişkinin geliştirilmesi çocuk ve ergenin kendini daha fazla ifade etmesine  ve psikoterapinin yararlı bir şekilde ilerlemesine  yardım eder.

Genellikle eğilimin aksine sorunlar oluşmadan önce, önlem veya daha kaliteli bir yaşam sürebilmek amacıyla destek almanın koruyucu bir sağlık çalışması olduğu unutulmamalıdır. 

 

 • Aile ve arkadaş ilişki problemleri

 • Depresyon

 • Sosyal fobi

 • Sınav kaygısı

 • Aile içi iletişim problemleri

 • Kimlik karmaşası

 • Akademik başarıda düşüş

 • Öfke kontrol problemi

 • Özgüven eksikliği

 • Yeme problemleri

 • Riskli davranışlara yönelme (evden veya okuldan kaçma, erken cinsel aktivite, ehliyetsiz araba kullanma vb.)

 • Madde kullanımı (sigara, uyuşturucu, alkol)

 • İnternet bağımlılığı

 • Kendine zarar verici davranışlar (bedenini kesme, intihar vb.)

Scroll to Top