ONLİNE TERAPİ

ONLİNE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE PSİKOTERAPİ

İlişkinin çok önemli olduğu psikolojik danışmanlık ve psikoterapide yüz yüze görüşmeler esastır ancak teknolojik gelişimlerle birlikte yüz yüze görüşmenin mümkün olmadığı koşullarda online danışmanlık ve psikoterapi kullanımı yaygınlaşmıştır. Online terapi görüşmelerinin koşulları ve çerçevesi terapist ile konuşularak kararlaştırılır. Ancak online terapi hakkında bilinmesi gereken genel koşullar aşağıda kısaca açıklanmaktadır. 

Gizlilik ve güven ortamı online terapide nasıl sağlanır?

Gizlilik yüz yüze seanslarda olduğu gibi online terapide de esastır. Danışanın güvende hissetmesi terapinin en önemli sürecidir. Danışanla online görüşülen seanslar hiçbir şekilde kaydedilemez ve paylaşılamaz. Güvenilir online programların kullanılması gerekmektedir. 

Online Danışmanlık için hem terapistin hem de danışanın özel ve güvenli bir alanda olması ve 3. Kişiler tarafından duyulmayacağı ve rahatsız edilmeyeceği bir odada bulunulması gerekmektedir. 

Online terapi yüzeysel kalabilir mi, samimiyet nasıl sağlanır, terapistim ile bağ geliştirebilir miyim?

İlişki ve bağ kurmada yüz yüze seanslar ilk tercihtir ve son seçenek olmadıkça online platform uzmanlar tarafından tercih edilmez. En azından ilk seansın yüz yüze olmasıyla sürecin başlatılması tercih edilir. Ancak yüz yüze görüşmenin mümkün olmayacağı şartlarda (yaşanılan yerde terapist olmaması, engel ya da bulaşıcı hastalık durumları gibi) online terapide de bağ kurulabildiği, ev ortamlarında güvenli bir alanda görüşme yapabilen danışanların ilk seanstan ilişki kurabildikleri ve güvende hissettikleri deneyimlerde görülmüştür. İlişki ve güvende hissetmenin içeriği terapist ve danışanın arasındaki iletişim dili ve paylaşım ile mümkün olmaktadır ve bu ilişki online ortamda da geliştirilebilir. 

Online terapi yüz yüze olan seanslardan daha az mı etkilidir?

Online terapi yüz yüze görüşmenin mümkün olmadığı koşullarda uzun yıllardır dünya genelinde uzmanlarca kullanılmaktadır ve etkinliği pek çok araştırma tarafından kabul edilmiştir. İlişki kurmak ve iletişim kurmakta yüz yüze seanslarda zorlanan danışanlar olduğu gibi online danışmanlıkta da zorlanabilen danışanlar olacaktır ancak burada önemli olan uzmanın yeterliliği, terapötik becerisi ve aranızda kurulan iletişimin niteliğidir. 

Bir psikologdan online terapi ile ne tür destekler alabilirim ?

Bireysel destek almanızın yanı sıra, ebeveyn danışmanlığı, çift terapisi gibi destekler de almanız mümkündür. Bu desteğin türü sizin ihtiyacınız ve uzmanınızın alanı, uzmanlığı ve yeterliliğine göre şekillenecektir. 

Online terapinin yüz yüze terapiye göre avantajları var mıdır?

Yüz yüze iletişim ve temasın, terapiye gidilmesi için verilen zaman ve emeğin psikoterapide oldukça anlamlıdır. Ancak danışanın kendini güvende hissettiği bir ortamda seanslara başlaması ve süreci kendi kontrolünde hissetmesi de son derece önemlidir. Zaman ve ulaşım bakımından daha konforlu ve pratiktir. 

Evim kalabalık ve özel alanım yok ise online terapi almak için ne yapabilirim?

Bu sorun online terapide çok önemlidir. Evinizde özel bir alanınızın olmaması başlı başına sizin için terapinizde işlemeniz gereken bir konu olabilir. Özel alan belirleyebileceğiniz bir saat dilimi belirlenebilir, kulaklık kullanılması tercih edilebilir. Bu konuda size en iyi destek almak isteyeceğiniz uzmanınız yardımcı olabilir. Uzmanınız ile öncelikli olarak bu konuyu konuşmanız gerekmektedir. 

Scroll to Top