OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ PROGRAMI - 1. DÜZEY

16/11/2018 09:11

İZMİR – SOFİST DANIŞMANLIK  & İSTANBUL - NADİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

İŞBİRLİĞİ İLE

Oyun Terapisi Eğitim Programı (1. Düzey)

Teori- Uygulama-Süpervizyon

Eğitim İçeriği:

Oyun terapisine giriş, tarihçe, temel kavramlar, temel beceriler
Oyun terapisi öncesinde aile ve çocuk ile görüşme ve değerlendirme teknikleri
Oyun terapisi ile terapötik müdahale yöntemleri
Oyun terapisi yaklaşımları
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
Filial Terapi
Theraplay®: Bağlanma Odaklı Oyun Terapisi 
Aile Oyun Terapisi  (Sanat, kukla, hikayenin kullanımı)
Kum Oyunu Terapisi
Bilinçli Farkındalık Temelli Aile Oyun Terapisi 
Yapılandırılmış, Kısa Süreli Oyun Terapileri
Grup Oyun Terapileri

Teori ve pratik içeren sunumlar, videolar ve uygulama çalışmaları

Eğitim Zamanlama:

1. Eğitim Modülü: 16-17-18 Kasım 2018 Cuma-Pazar 09:30-17:00 Eğitim haftası 1
2. Eğitim Modülü: 7-8-9 Aralık 2018 Cuma-Pazar 09:30-17:00   Eğitim haftası 2
1. Süpervizyon Günü: 27 Ocak 2019 Pazar 10:00-17:00*    Süpervizyon Günü 1 (online)
2. Süpervizyon Günü: 24 Şubat 2019 Pazar 10:00-17:00*   Süpervizyon Günü 2 (online)

2 eğitim modülü (her biri 3’er gün) Teori, pratik ve uygulamaları içerir.

2 süpervizyon günü (her biri 1’er gün) Süpervizyon (online), vaka sunumlarını içerir.

* Süpervizyon saatleri katılımcı sayısına göre belirlenecektir.

Kimler Katılabilir?

Çocuk ve aileler ile ruh sağlığı alanında çalışanlar (psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışmanlık, rehberlik, çocuk gelişimi, sosyal hizmetler vb.) ve ilgili bölümlere devam eden lisans 4. sınıf. ve yüksek lisans öğrencileri.

Ücretlendirme:

2 modül (6 gün) eğitim 2.500 TL + KDV
2 gün süpervizyon, 1.100 TL + KDV,  TOPLAM: 3.600 TL + KDV
Günlük 6 saat net 6*6 = 36 saat+ süpervizyon 12 saat toplam 48 saat eğitim ve süpervizyon

Öğrenci indirimi %10 uygulanabilir.

Verilecek Belgeler:

Katılım Sertifikası (2 eğitim modülünün tüm saatlerine eksiksiz katılım şartı vardır)
Uygulayıcı Sertifikası (2 eğitim modülünün ardından gerçekleşecek 2 süpervizyon gününün tüm saatlerine eksiksiz katılım şartı vardır. Her bir süpervizyon gününe ayrı ayrı getirilmek üzere eğitim modülleri sonrasında 2 vaka ile çalışılması gereklidir. Süpervizyonlar öncesinde vaka raporu ve süpervizyon sırasında değerlendirilmenin yapılacağı vaka sunumu şartı vardır.)
Oyun Terapisi Eğitim Programı 2. Düzeyi, ilerleyen tarihlerde İzmir’de planlanmaktadır.

Eğitim Yeri: İzmir - Sofist Aile Danışma Merkezi

Ön Kayıt ve Bilgi İçin: 0232 329 30 29 / 0532 178 06 99

Uzmanlar: Uzm. Psk. Aslı Candan Kodalak ve Uzm. Psk. Gökçen Erder Numanoğlu

Uzm. Psk. Aslı CANDAN KODALAK

Uzman psikolog, psikoterapist, süpervizör ve eğitmen olan Candan Kodalak, 13 yılı aşkın süredir çocuk, ergen, yetişkin ve aileler ile çalışmaktadır. Çalışmalarında Aile Terapisi, Oyun Terapileri, EMDR, Dışavurumcu Terapiler, Sanat Terapisi, Kum Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi gibi birçok farklı yaklaşımı kullanmakta, danışan odaklı, hümanist, bütüncül ve integratif çalışma prensiplerini uygulamaktadır. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları, kurumsal müdahale, önleme, eğitim ve süpervizyon programları geliştirme ve uygulama, alandaki uzmanlara ve uzman adaylarına yönelik eğitim programları  ile bireysel ve grup süpervizyonu çalışmaları yoğun olarak çalıştığı alanlardır.

İtalyan Lisesi’nin ardından, lisans derecelerini Koç Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sosyoloji alanlarında, yüksek lisans derecesini ise yine aynı üniversitenin Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamıştır. Klinik Psikoloji alanındaki doktora tez çalışmalarına Arel Üniversitesi’nde devam etmektedir.  Uzmanlık alanları çocuk gelişimi, ebeveynlik becerileri, çocuk-aile ve yetişkin psikolojisi ve kliniği üzerinedir. Klinik alandaki çalışmalarını 2010 yılından itibaren kurucusu olduğu Nadis Eğitim ve Danışmanlık merkezinde yürütmektedir. 2012 yılından beri Theraplay Oyun Terapisi Türkiye eğitimlerini organize etmekte ve aynı zamanda eğitmen olarak görev almaktadır. Theraplay Oyun Terapisi kitaplarının Türkçe çevirisini hazırlayan ekipte yer almıştır.

Uzm. Psk. Gökçen Erder Numanoğlu

Gökçen Erder Numanoğlu, Uzman Psikolog, Çift ve Aile Terapisti, Eğitmen olarak uzun yıllardır çocuk, çift ve aileler ile ilgili bireysel ve kurumsal danışmanlık, meslektaş eğitimleri ve grup çalışmaları alanlarında ve toplumsal iyiliği arttıracak projelerde çalışmaktadır.  Çalışmalarında başlıca teorik kökenli ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış Theraplay ve oyun terapisi çeşitleri, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR), Çift Terapisinde Psiko-biyolojik Yaklaşım (PACT), Sanat terapisi ve diğer deneyimsel terapi yöntemlerini kullanmaktadır. Ekolojik Sistemler Teorisi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve hümanist psikoloji çalışmalarına çatı oluşturmaktadır. Tüm çalışmalarında yetkin, etik ve güvenilir olmayı felsefe olarak benimsemiştir.

Onur Derecesi ile Doğuş Üniversitesi Psikoloji lisans programını tamamladıktan sonra, Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans programına katılmış, Öğrenim ve Araştırma Asistanlığı yapmıştır. Gelişimsel ve örgütsel psikolojinin konularını birleştiren ve analizinde Yapısal Eşitlik Modelini kullandığı “İş-Aile Dengesi ve Çocuklarda Dışsallaştırma ve İçselleştirme Problemleri: Ebeveynin Rolü” başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak uzmanlığını tamamlamıştır. Eğitimine, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına bağlı Çift ve Aile Terapisi sertifika programını tamamlayarak devam etmiştir. Başta Nadis Eğitim ve Danışmanlık olmak üzere bazı danışmanlık merkezlerinde görev almaktadır. Öğrenme sevdalısı olarak değerlendirme araçları ve uygulama eğitimleri ve süpervizyonlar almaya ve farklı kollarda etrafıyla paylaşmaya devam etmektedir. Amacı, alanında edindiği ve ürettiği bilgi ve becerileri dağıtarak ülkemizin bilgi toplumu olmasına ve toplumsal iyiliğine katkıda bulunmaktır.

Scroll to Top