MESLEKİ MERAK VE GELİŞİM BULUŞMASI

19/06/2018 10:06

Programın Amacı;

Bu programla katılımcıların; üniversiteleri aracılığıyla hali hazırda var olan akademik bilgilerine ek olarak, pratikte kazanmaları gereken beceriler, işlerine yarayabilecek yöntemler ve ölçeklerin tanıtımı, alan ile ilgili merak edilenler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Mesleğe başlama aşamasında alan mezunu hemen herkesin kafasında aynı soru işareti olduğunu hem kendi deneyimlerimizden hem de zorunlu stajlarını kurumumuzda yapan arkadaşlardan biliyoruz. Ayrıca genel olarak yetersizlik hissinin de farkındayız. Bu nedenle yaz döneminde belirli aralıklarla mesleki merak buluşmaları düzenlemeye karar verdik. Bu buluşmalarda merkezimizde farklı alanlarda çalışmakta olan uzmanlarımızın alandan öğrenci ya da yeni mezun olan kişilerle buluşmasını, kendi deneyim ve bilgi birikimlerini paylaşmasını amaçlıyor olacağız. İlk buluşmamızı Uzman Klinik Psikolog Zehra Orgun gerçekleştirecektir.

NOT: Bu program ile amaçlanan herhangi bir uygulayıcılık ya da yetkinlik kazandırılması değildir. Alan tanıtımı ve merak edilenlerin konuşulabilmesi, katılımcıların mesleki yeterlilik hissi yaşamamaları ve kariyer planlarını daha bilinçli şekilde yapmalarına yardımcı olmaktır. Başlangıçta oluşturulan grup kapalı olacaktır. Katılımcıların; Katılımcı Sertifikası alabilmeleri için tüm oturumlarda devam zorunluluğu vardır. Tüm günleri tamamlamayan katılımcılar sertifika alamayacaklardır.

Kimler Katılabilir: Psikoloji ve PDR bölümlerinin 2. 3. Sınıf öğrencileri ve yeni mezunları.

Katılım Ücretsizdir.

Kontenjan: 20 kişi ile sınırlıdır. Telefonla ön kayıtlar gerçekleştirilecek, teyit amaçlı arandığında gelemeyecek kişilerin yerine yedek listedeki isimler dikkate alınacaktır.

Program Yeri: SOFİST AİLE DANIŞMA MERKEZİ – 8215/2 sk. No:1/A Ataşehir Mahallesi - Çiğli

İrtibat:  0232 329 30 29 / 0532 178 06 99

info@sofistdanismanlik.com

www.sofistdanismanlik.com

Program Tarihleri ve İçeriği

Haziran ayı buluşmasında katılımcılara bir kitap listesi dağıtılacaktır.  Her katılımcıdan, süreç boyunca okuyup incelemesi için listeden bir kitap seçmesi istenecek ve son buluşma gününde tüm eğitimcilerin katılımıyla birlikte listedeki kitaplar incelenip tartışılacaktır.

1. Oturum: 19 Haziran 2018 / Salı - Saat: 10:00 – 18:00

 • Psikoterapist Nasıl Olunur? Süpervizyonun Önemi
 • Ayrıntılı Anamnez/ Tarihçe Alma (Çocuk-Ergen- Yetişkin)
 • İlk Görüşmede Klinik Beceriler
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Gelişimi (Psikanalitik Yaklaşım)
 • Psikodinamik Yaklaşım Nedir?
 • Oyun Terapisi Nedir? Oyun Terapisinin Psikolojik Problemlere Bakış Açısı
 • CAS Testi Nedir, Ne İşe Yarar?
 • Yeme Bozukluklarının Klinik Ortamda Değerlendirilmesi (Psikanalitik Yaklaşım )
 • EMDR Terapisi Nedir ? Travmanın Çocuk Ergen ve Yetişkinde Ruh Sağlığına Etkisi
 • Sanat Terapisi Nedir? Sanat Terapisinin Psikolojik Problemlere Bakış Açısı Nedir ?

2. Oturum: 02 Temmuz 2018 / Pazartesi - Saat: 10:00 – 18:00

 • Bilişsel Davranışçı Terapi’ ye Kuramsal Bir Bakış
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulama ve Etkililik Alanları
 • Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları
 • Örnek Etkinlikler ve Programlarla Müdahale Becerileri
 • Vaka Örnekleri
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?
 • Pratikte Nasıl Görünür?
 • Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocuklarla Yapılan Çalışmalar

3. Oturum: 16 Temmuz 2018 / Pazartesi - Saat: 10:00 – 18:00

 • MOXO Testi Nedir? Ne İşe Yarar?
 • (Bütünleyici) Rorschah Testi Tanıtımı
 • CAT ve TAT Testleri Tanıtımları
 • Duyu – Motor, İşitsel Algı, Görsel Algı Becerileri Tanıtımı
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 
 • Okulda Psikolog / Rehber Öğretmen Görev Tanımı
 • Okul Dönemi Çocuğun Fiziksel, Zihinsel ve Duygusal Gelişim Aşamaları
 • Öğrenci Tanıma, Ölçme Değerlendirmede Faydalanılan Kuramsal Yaklaşımlar ve Kullanılan Formlar 
 • Psikolog – Aile İletişimi, Aile Görüşme Teknikleri
 • Çocuğun Okulda Yaşayabileceği Sorunlar ve Çözüm Aşamaları
 • Ailenin Yaşayabileceği Sorunlar ve Çözüm Aşamaları
 • Psikolog – Öğretmen İletişimi, Sınırları ve Paylaşımları

4. Oturum: 30 Temmuz 2018 / Pazartesi - Saat: 10:00 – 18:00

 • Çocuk Değerlendirme Testleri Tanıtımı
 • Zeka Testleri Tanıtımı
 • Çözüm Odaklı Terapi’ ye Kuramsal Bir Bakış
 • Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?
 • Cinsel Terapi Nedir?
 • Vaka Analizi

5. Oturum: 13 Ağustos 2018 / Pazartesi - Saat: 10:00 – 18:00

 • Kitap Analizi 
 • Mezunların Çalışma Alanları, Mülakat ve Başvuru Süreçleri
 • Lisansüstü Programları Hakkında Merak Edilenler
 • Bilim Sınavları, Ales, Mülakat Süreçleri
 • Katılımcılar Soru Cevap
Scroll to Top