KADROMUZ


HATİCE DALAK | Uzman Psikolojik Danışman

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde psikolojik danışmanlık lisans eğitimini onur derecesiyle tamamladı. Ardından psikolojik danışmanlık alanında yüksek lisans programına Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde devam etti. 2015 yılında “Yardım Aramanın Kendini Etiketleme, Bağlanma Modelleri ve Cinsiyetle İlişkisi / Help Seeking and Its Relations to Self-stigma, Attachment Models and Gender” isimli teziyle master eğitimini tamamladı ve uzmanlık derecesini aldı.

Üniversite eğitimi sırasında stajını Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde yapan Dalak, burada üyeleri lise öğrencilerinden oluşan bir grup çalışması yönetti. Lisans eğitimi boyunca hemen her yıl bir gönüllü faaliyette aktif oldu. TEGV, YÖRET ve Bir Dilek Tut derneklerine gönüllü olarak destek oldu. EMDR 1. Düzey, 52 saatlik Şema Terapi, Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği, Frostig-2, Çocuk Psikolojik Değerlendirme Testleri Eğitimi aldı.

Yüksek lisans eğitimi boyunca bir yandan da alanında çalışmalar gerçekleştirdi. Aldığı ders kapsamında süpervizyonlu yetişkin psikolojik danışmanlığı yaptı ve bir grup çalışmasını yönetti. Çalıştığı özel okulda ergenlerle psikolojik danışmanlık çalışmalarını üniversite öğretim üyeleri süpervizyonluğunda devam ettirdi. Burada ailelere “Çocuk ve Ergenlerde Olumlu Davranış Geliştirme” eğitimi verdi. Bireysel ve grup çalışmalarıyla ergenlik dönemindeki öğrencilerin psikososyal gelişimlerini destekledi.

Mesleki ilgi alanları; değiştirilmesi zor, çocukluk ve ergenlik döneminde belirgin kökleri bulunan şemalar, kişilerarası ilişkiler, bilinçli farkındalık, duygu düzenleme, travma ve krizle baş etme, beden-zihin-ruh üçlüsünde en üst düzeyde iyilik halini desteklemedir.

Şu an Sofist  Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde ergen ve yetişkinlerle EMDR ve Şema Terapi yaklaşımı ile çiftlerle ise İlişki Pusulası ve Güvenlik Çemberi Modeli ile çalışmaktadır.

Çiftlerle Çalışma Başlıkları

Eşle yaşanan ilişki sorunları:

 • Yeni evli eşler
 • Bebekli eşler
 • Ergenlik döneminde çocuğu olan eşler
 • Çocukları büyümüş eşler
 • Kendi anne-babalarının sorunları ile ilgili sorun yaşayan eşler
 • Sağlık sorunları ile ilgili sorun yaşayan eşler
 • İş, kariyer ve eğitim yaşantısı ile ilgili sorunlar yaşayan eşler
 • Çocuğa yansıyan ilişki sorunu yaşayan eşler
 • Kayıplarla ilgili ilişki sorunu yaşayan eşler
 • Cinsel sorunları olmayan ama daha kaliteli bir cinsellik yaşamada sorunları olan eşler

Ayrılma – boşanma sorunları

Tek ebeveynli aile sorunları

Yeniden evlilik sorunları

Gençlerle Çalışma Başlıkları

 • Sınav kaygısı
 • Sosyal beceri eksikliği
 • Özgüven eksikliği
 • Aile ve arkadaş ilişki problemleri
 • İnternet bağımlılığı
 • Zorbalık
 • Riskli davranışlar sergileme
 • Kendine zarar verme
 • Öfke kontrolü
 • Depresyon
 • Sosyal İzolasyon
 • İçe kapanıklık
 • Şiddet ve Saldırganlık

Yetişkinlerle Çalışma Başlıkları

 • Kaygı
 • Depresyon
 • Öfke kontrolü
 • Erken dönem uyumsuz şemaları
 • Duygu düzenleme
 • Travmalar (Doğal afet, trafik kazası, terör, taciz, tecavüz, şiddet)
 • Fobiler
 • Uzamış yas
 • Stres
 • Uyum problemi
 • Erken dönem travmaları
 • İlişki sorunları
 • Sosyal kaygı
 • Madde Bağımlılığı
 • Takıntılar
 • Bilinçli farkındalık

EĞİTİMLER & SEMİNERLER

Aile ve Evlilik Terapisi 1. ve 2. Düzey Eğitimi - İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü

EMDR 1. Düzey Eğitimi (2018) Emre Konuk, Davranış Bilimleri Enstitüsü

52 SAATLİK ŞEMA TERAPİ EĞİTİMİ (2015) Psikiyatrist Alp Karaosmanoğlu

20. İZMİR PSİKANALİZ VE PSİKOTERAPİ GÜNLERİ- UMUT VE UMUTSUZLUK (2018) İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği

İZMİR PSİKODRAMA GÜNLERİ- EVRENSEL KİMLİĞİM SPONTAN KENDİLİĞİM (2018 İZMİR PSİKODRAMA DERNEĞİ

İZMİR KİŞİSEL GELİŞİM ZİRVESİ (2018) Prof. Dr. İlber Ortaylı, Deniz Bayramoğlu, Ufuk Tarhan, Ozanser Uğurlu

SİNEMA VE PSİKANALİZ (2018) Prof. Dr. Mine Özmen

FROSTİG 2 VE D10 UYGULAMA EĞİTİMİ (2018) Meltem Canver Kozanoğlu

AİLE İLİŞKİLERİNDE DUYGULAR (2017) Doç. Dr. Cebrail Kısa

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ EĞİTİMİ (2017) Psikolog Esmahan Orçın

KRONİK HASTALARDA PSİKOSOSYAL SORUNLAR (2017) Psikolog Arife Kaygusuz

MÜKEMMELLİYETÇİ EBEVEYNLERİN MÜKEMMELLİYETÇİ ÇOCUKLARI OLMAK YA DA OLAMAMAK (2017) Doç Dr. Mine Aladağ

BEBEKLİKTEN YETİŞKİNLİĞE BAĞLANMA, SAVUNMALAR VE GERÇEK KENDİLİK (2016) Dr. Tahir Özakkaş

MARMARA İLKÖĞRETİME HAZIR OLUŞ ÖLÇEĞİ (2016) Doç. Dr. Özgül Polat

ÇOCUK VE ERGENLERDE OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ (2015) Dr. Tamer Karakoç

 

Scroll to Top