BİLİŞSEL TERAPİ İLE ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNELİK YENİ YAKLAŞIMLAR

20/02/2016 10:02

Çocuk ve ergenlerle sıklıkla uygulanan bir teknik olan Bilişsel Terapi' ye ait çeşitli yaklaşımların anlatıldığı bu seminerde, Robert D Friedberg ve Jessica M. McClure' e ait "The Nuts and Bolts" kitabı referans alınmıştır. Var olan terapi bilgilerine yeni yöntemler ekleyerek, etkililiğin artırılması amaçlanmıştır. Sunumda; çocuk ve ergenlere süreci açıklama ve sürece dair iş birliğini sağlama başlıkları ele alınmıştır.

Scroll to Top