EBEVEYNLERLE SOHBET

21/05/2016 09:05

İngiliz Psikanalist Winnicot, alışılmışın dışında daha analitik (Freudyen) bakış açısıyla çocukluk problemlerini ele almıştır. Bu nedenle daha farklı bir bakış açısıyla problemlerin derinine inilmesini sağlamıştır. Ebeveynlerle sohbetler şeklinde yaptığı radyo programlarının derlemesinden oluşan bu kitapta; temel olarak anne ve babaların yaptıkları yanlışlardan yola çıkmak yerine onların da psikolojilerini inceleyerek daha anlayışlı ve kabullenici bir dil kullanılmıştır. Bir eğitim vermeyi değil daha çok neden sonuç ilişkisi kurmayı ve ebeveyn olarak suçluluk duyulmasına neden olan hislerin de normal olduğunu vurgulamıştır. Farklı bakış açısı kazanmak için oldukça iddialı bir kitaptır. Tüm ebeveynlere ve kitapseverlere duyurulur.

Scroll to Top